26 γονείς καταγγέλλουν μη νόμιμη συνέλευση και εκλογές στην Ένωση Γονέων