256.665,98 ευρώ για τη Χίο. 5 έργα – 6 εκταμιεύσεις