25η Μαρτίου 2012 - Ημέρα παρέλασης του αγωνιζόμενου λαού