16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα Σάββατο 15/10/22, με φιλικό ακλοτέστ