1,4 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης στη Χίο από την Περιφέρεια