Στ. Κάρμαντζης :Τι λέει για οικονομία, τουρισμό, περιβάλλον, δημόσια τομέα και κοινωνική πολιτική (Video)