Π. Λαμπρινούδης: «Πρώτος στην καρδιά μας ο ΕΛΜΑ ΝΟΧ»