Π. Θαλασσινός: Λένε ότι η σιωπή είναι χρυσός, αλλά καμιά φορά η σιωπή είναι αδιαφορία.