Πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στη Χίο