Πρόσταση στην Κ' ΕΚΠΑ για δημιουργία έκθεσης με Ομηρικά ευρήματα