Πεζοπορία στις περιοχές του Αίπους που απειλούνται από την εγκατάσταση των