Παρέμβαση στην Επιτροπή για μικρά καταλύματα έως 10 δωμάτια