Παρέλαβε το νεοσύστατο Υπουργείο ο Κ. Μουσουρούλης