Νέος Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης «Κοραής» ο Χρ. Μπελλές