Κίνδυνος να χάσει τη Βουλευτική Ιδιότητα ο Κ. Τριαντάφυλλος από «συντροφικό μαχαίρωμα»