Η πρόταση του ΚΚΕ για τη διακυβέρνηση της λαϊκής εξουσίας