ΕΚΛΟΓΕΣ 6 ΜΑΪΟΥ : Οι περικοπές πνίγουν την παιδεία