Δώρο 81,66 εκατ. € ετησίως στην πολυεθνική Iberdrola