Έκοψε την πίτα της η Χιακή Ομογένεια της Ουάσινγκτον - Μέρυλαντ (Φωτογραφικό Υλικό)