«Σχέδιο έξι άμεσων δράσεων διάσωσης της ακτοπλοΐας» από τον Κ. Μουσουρούλη