Καλό καλοκαίρι για τις απαλλοτριώσεις του αεροδρομίου!