40 Νοέμβρηδες μετά, τρείς ομοιότητες και μια μεγάλη διαφορά!