Κεντρικο ΠΡΑΤΗΡΙΟ υγρών καυσίμων με πλυντήριο - λιπαντήριο